Dynamiczny wzrost gospodarczy

32 proc. – taki realny wzrost gospodarczy odnotowała Polska w latach 2015-2022. To o 8 pkt. proc. więcej niż w czasach rządów PO i PSL, które nie mierzyły się z takimi wyzwaniami, jak wojna, pandemia czy światowy kryzys energetyczny.

Wykres 1. Nominalny i realny wzrost PKB Polski

Uwaga: lewy wykres: PKB w cenach bieżących (w bln PLN), prawy wykres: realny wzrost PKB (2015 = 100, bez inflacji)
Źródło: dane GUS.

Polska rozwija się szybciej niż ogromna większość krajów Unii Europejskiej.

Mapa 1. Realny wzrost gospodarczy Polski na tle UE w latach 2015-2022*

Żródło: dane Eurostatu.
*Wynik Irlandii związany jest z zachętami podatkowymi dla dużych firm.

Wykres 2. Skumulowany wzrost produktywności (TFP) polskiej gospodarki największy w regionie

Źródło: dane Eurostatu.

W latach 2015-2022 produktywność gospodarki (total factor productivity – TFP) wzrosła w Polsce łącznie o 19 proc. To wzrost znacznie wyższy niż odnotowany w tym samym czasie w innych krajach naszego regionu i w Niemczech. Polski przemysł rozwinął się w tym czasie, eksportując więcej produktów bardziej zaawansowanych technologicznie.

Polska w szybkim tempie goni największe gospodarki Unii Europejskiej, a światowe media określają ten czas jako „polski cud gospodarczy”.

Ilustracja 1. Zagraniczne media i analitycy piszą o polskim cudzie gospodarczym

 

 

Żródła: https://www.telegraph.co.uk/business/2022/12/23/why-tax-cutting-poland-leaving-britains-work-shy-economy-dust/; https://economic-research.bnpparibas.com/html/fr-FR/Pologne-homme-fort-Europe-centrale-21/04/2022,46253, https://www.euronews.com/next/2023/02/03/polands-reverse-brain-drain-meet-the-poles-returning-home-to-work-in-its-booming-tech-sect .

Polska gospodarka nadrabia dystans do gospodarki niemieckiej.

 

Wykres 3. Stosunek PKB Polski do PKB Niemiec (w proc.)

Źródło: dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Wykres 4. Poziom polskiego PKB per capita w relacji do średniej unijnej (w proc.)

Uwaga: średnia unijna = 100.
Źródło: dane Eurostatu.

Konsekwentnie realizujemy obietnicę złożoną Polakom i doganiamy pod względem zamożności kraje Unii. Między 2015 a 2022 rokiem znacząco zbliżyliśmy się do średniej unijnej PKB per capita. Wstępne dane za 2023 r. wskazują, iż Polska przekroczy 80 proc. per capita w relacji do średniej unijnej.

Skip to content