Lepsza sytuacja finansowa rodzin

Realne dochody rozporządzalne polskich gospodarstw domowych rosły w najwyższym tempie wśród krajów OECD mimo podwyższonej inflacji. Oznacza to, że wzrost środków, które ma do dyspozycji przeciętna rodzina jest najszybszy wśród krajów najlepiej rozwiniętych. To w dużej mierze wynik dobrej sytuacji przedsiębiorstw po pandemii oraz programów wsparcia, takich jak tarcza energetyczna czy tarcza antyinflacyjna. Podjęliśmy te działania, aby chronić portfele Polaków przed konsekwencjami rosyjskiej napaści na Ukrainę i kryzysu energetycznego.

Wykres 18. Polska z najwyższym wzrostem realnego dochodu rozporządzalnego w 2022 r. (w proc.)

Źródło: dane OECD.

O blisko 2500 PLN wzrosło średnie wynagrodzenie w przedsiębiorstwach. Wzrostu dochodów polskich rodzin nie zatrzymała pandemia ani inflacja. Godna praca i płaca stają się coraz powszechniejsze.

Wykres 19. Wzrost średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce (w PLN)

Uwaga: w 2023 r. dane za czerwiec.
Źródło: dane GUS.

Wykres 20. Wzrost średniego wynagrodzenia w Polsce (w PLN)

Uwaga: kwartalne dane z gospodarki narodowej.
Źródło: dane GUS.

Skip to content