Mniej ubóstwa, więcej równości

Dotrzymujemy obietnicy złożonej Polakom i budujemy Polskę bardziej solidarną. Dzięki obniżce podatków oraz wielkim programom społecznym, takim jak „Rodzina 500+” znacząco zmniejszyło się w Polsce zagrożenie ubóstwem. W latach 2015-2022 wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spadł o 6 pkt. proc. – z 22 proc. do 16 proc.

Wykres 37. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w latach 2015-2022

Źródło: dane Eurostatu.

Wykres 38. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w UE (w proc.)

Źródło: dane Eurostatu.

Skuteczność działań państwa w obszarze społecznym widać szczególnie wyraźnie na tle krajów Unii Europejskiej. Polska należy do państw, w których zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest najniższe!

Kluczowe jest także skuteczne zmniejszanie zagrożenia ubóstwem wśród najmłodszych Polaków. W latach 2015-2022 wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wśród dzieci w wieku 6-11 lat spadł o 8 pkt. proc., a wśród dzieci w wieku poniżej 6 lat – o 9 pkt. proc.

Wykres 39. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym wśród dzieci w latach 2015-2022

Źródło: dane Eurostatu.

Dzięki naszej polityce, Polska dołączyła do grona państw rozwiniętych OECD, które na wsparcie rodziny wydają najwięcej środków.

Wykres 40. Wydatki publiczne na rodzinę jako procent PKB w krajach OECD

Uwaga: dane za 2021 r. lub ostatni dostępny rok.
Źródło: dane OECD.

Bieda i nierówności społeczne były przez lata problemem milionów Polaków. Ale dzięki naszym działaniom ta sytuacja znacząco się zmieniła.

Wykres 41. Odsetek badanych z kraju wskazujących biedę i nierówności jako problem

Źródło: dane IPSOS.

Jak wynika z badania Eurobarometru, aż 91 proc. mieszkańców Polski deklaruje zadowolenie z życia. Na tle całej Unii wypadamy bardzo dobrze – w latach 2009-2023 Polska zanotowała drugi najwyższy wzrost w całej Unii. Dzisiaj tylko w ośmiu znacznie bogatszych państwach ten wskaźnik jest wyższy. Jesteśmy szczęśliwsi między innymi od Czechów, Niemców, Francuzów i Hiszpanów.

Wykres 42. Najszczęśliwsze kraje UE w latach 2009-2023

Źródło: dane Eurobarometru.

Skip to content