Polacy wracają z emigracji

Jednym z najlepszych dowodów na to, że Polska dobrze się rozwija i oferuje coraz lepsze warunki życia są dane pokazujące, że od 2018 r. liczba Polaków przebywających czasowo (powyżej 3 miesięcy, ale bez wymeldowania się z pobytu stałego w Polsce) za granicą systematycznie maleje. W 2020 r. w innych państwach Europy przebywało czasowo o 241 tys. Polaków mniej niż w 2016 r. i o 268 tys. mniej niż w 2017 r. Ostatnie dane wskazują na kolejne bardzo liczne powroty z emigracji, także w latach 2021-2023!

Wykres 47. Liczba Polaków przebywających czasowo za granicą w Europie (w tys. osób)

Źródło: dane GUS.

Polacy nie muszą już wyjeżdżać z kraju w poszukiwaniu lepszego życia. Widać to doskonale w zmianie salda migracji. Od 2016 r. więcej Polaków wraca do kraju, niż wyjeżdża na stałe. Pierwszy raz od ponad 50 lat odnotowaliśmy dodatnie saldo migracji.

Skip to content