Polska bezpiecznym i spokojnym miejscem do życia

1. miejsce

zajmuje Polska w NATO pod względem wydatków na obronność w relacji do PKB.

 

 

Bezpieczeństwo Polaków zawsze było i jest priorytetem dla naszego rządu. Dlatego od początku staramy się jak najlepiej wypełniać zobowiązania wynikające z członkostwa w NATO.

 

W latach 2019-2023 w żadnym kraju NATO wydatki na obronność nie rosły tak szybko jak w Polsce.

Po agresji Rosji na Ukrainę wykonaliśmy kolejny wielki krok na drodze do modernizacji polskiej armii. W 2023 r. nasze wydatki na obronność w relacji do PKB będą najwyższe wśród państw NATO.

Wykres 43. Polska z największymi wydatkami na obronność wśród państw NATO w 2023 r. (w proc. PKB)

Źródło: dane ifo Institute.

Wzmacniamy polską armię i wspieramy krajowy przemysł zbrojeniowy. W ostatnim czasie dokonaliśmy rekordowych zamówień nowego sprzętu wojskowego. W lutym 2022 r. Agencja Uzbrojenia zawarła z konsorcjum PGZ i Hutą Stalowa Wola S.A. umowę na dostawę 1400 wozów bojowych „Borsuk” dla Wojska Polskiego. Szacowana wartość kontraktu to kilkadziesiąt miliardów PLN. Pierwsze „Borsuki” zostaną przekazane 16. Dywizji Zmechanizowanej jeszcze w tym roku.

We wrześniu 2022 r. podpisaliśmy z Hutą Stalowa Wola S.A. umowę na dostawę armatohaubic „Krab” wraz z wozami towarzyszącymi. Wartość kontraktu to 3,81 mld PLN. Dzięki takim projektom Polska jest w 2023 r. krajem NATO, który najwięcej wydaje na obronność i największa część tych wydatków przeznaczona jest na uzbrojenie.

Wykres 44. Planowane wydatki na obronność w krajach NATO w 2023 r.

Źródło: https://www.economist.com/graphic-detail/2023/07/12/nato-defence-spending-is-rising-but-not-fast-enough [dostęp: 14.07.2023].

Bronić nie muszą się ci, którzy dysponują silną armią. Słaba armia i brak inwestycji w obronność to zachęta dla wrogów. Dlatego nie ma większego zagrożenia dla polskiego bezpieczeństwa niż niski poziom wydatków na obronność.

Poprawiliśmy nie tylko bezpieczeństwo zewnętrzne Ojczyzny. Dbamy również o to, aby Polacy czuli się bezpiecznie w swoim codziennym życiu. Od ostatniego roku rządów Platformy Obywatelskiej do chwili obecnej poczucie bezpieczeństwa wśród Polaków wzrosło o ponad 20 pkt. proc.

Wykres 45. Rekordowo dużo Polaków twierdzi, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie (w proc.)

Źródło: dane CBOS.

Z wyników badań opublikowanych przez Eurostat wynika, że Polska jest jednym z najbezpieczniejszych krajów do życia w Unii Europejskiej.

Również w porównaniach międzynarodowych należymy do państw, w których najrzadziej wskazuje się przestępczość i przemoc jako problem społeczny.

Wykres 46. Odsetek badanych z kraju wskazujących przestępczość i przemoc jako problem

Uwaga: badanie na reprezentatywnej próbie 21310 osób dorosłych w wieku 16-74 lat w 29 krajach uczestniczących, przeprowadzone w okresie 26 maja 2023 r. – 9 czerwca 2023 r.
Źródło: dane IPSOS

Skip to content