Polska magnesem dla zagranicznych inwestorów

17 mld USD

wyniosła, według wstępnych szacunków, wartość inwestycji zagranicznych tworzących nowe miejsca pracy w Polsce w 2022 r. To 2,5 proc. PKB.

Wielu analityków obawiało się odpływu inwestycji z krajów położonych w pobliżu objętej wojną Ukrainy. Tymczasem Polska jest liderem Europy Środkowo-Wschodniej w przyciąganiu inwestycji zagranicznych. Wojna i kryzys nie zatrzymały inwestorów. Co więcej – zagraniczny kapitał coraz częściej przenosi się do Polski z krajów dalekiego Wschodu.

Mapa 4. Napływ inwestycji zagranicznych do krajów Europy (procentowa zmiana liczby projektów inwestycji zagranicznych w 2022 r.)

Źródło: fDi Report 2023.

Wykres 26. Polska liderem rankingu atrakcyjności inwestycyjnej według Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK) w EŚW

Źródło: dane AHK.

W niespokojnych czasach firmy wybierają zaufanych partnerów. Polska korzysta na tych zmianach i staje się coraz ważniejszym elementem globalnych łańcuchów dostaw.

Maersk – jedna z największych firm logistycznych świata – przeprowadziła międzynarodowe badania na temat przenoszenia produkcji z odległych krajów Azji do krajów macierzystych i/lub bliższych geograficznie (ang. reshoring). Badane firmy najczęściej wskazywały Polskę jako kierunek tego transferu.
To dowód atrakcyjności inwestycyjnej oraz oznaka zaufania do kompetencji polskich pracowników, a także siły i stabilności polskiej gospodarki.

Wykres 27. Najpopularniejsze kierunki reshoringu według badanych firm (w proc. respondentów)

Źródło: dane Reuters i Maersk.

Polska jest krajem, który przyciąga inwestorów i coraz lepiej radzi sobie w handlu międzynarodowym. W latach 2015-2022 nominalna wartość polskiego eksportu towarów wzrosła ponad dwukrotnie!

Wykres 28. Eksport towarów z Polski (nominalnie, w mld PLN)

Źródło: dane GUS.

W trakcie naszych dwóch kadencji rządów, obserwowaliśmy również wyraźną poprawę bilansu handlowego Polski, czyli różnicy między eksportem a importem towarów. W I kwartale 2023 r. nadwyżka handlowa w relacji do PKB wzrosła do rekordowego poziomu 7,9 proc. – to wynik lepszy od notowanego przez Niemcy w tym samym czasie.

Wykres 29. Zmiana bilansu handlowego między I kw. 2023 r. a I kw. 2019 r. (w pkt. proc., wg rachunków narodowych)

Źródło: https://twitter.com/DanielKral1/status/1668197966576771074 [dostęp: 10.07.2023].

Fundamenty polskiego rozwoju zostały wzmocnione. Polacy mogą liczyć na to, że w kraju będą powstawać coraz lepsze i wyżej opłacane miejsca pracy w firmach oferujących najbardziej zaawansowane technologie i usługi. To także impuls do rozwoju potencjału rodzimych przedsiębiorstw.

Skip to content