Rekordowe wzrosty pensji minimalnej i emerytur

Chcemy, aby owoce dobrego wzrostu gospodarczego były sprawiedliwie dzielone, aby korzystali z nich wszyscy Polacy. To jeden z priorytetów naszej polityki. Realizujemy ten plan m.in. poprzez konsekwentne podnoszenie płacy minimalnej. Nasz rząd równoważy interesy pracowników i pracodawców. Wzrost płacy minimalnej jest i będzie związany z tempem rozwoju gospodarczego, co sprawi, że Polska będzie wciąż oferować z jednej strony najlepsze warunki do rozwoju przedsiębiorczości, z drugiej zaś godną płacę, co będzie wzmagać optymizm i poczucie bezpieczeństwa polskich konsumentów. To rozsądna recepta na stabilny wzrost gospodarczy, będący również ważną zachętą dla zagranicznych inwestorów.

Wykres 16. Wzrost wysokości płacy minimalnej w Polsce

Uwaga: * według zapowiedzi rządu.
Źródło: dane ZUS.

 

Udział w korzyściach płynących z rozwijającej się gospodarki mają również seniorzy, którzy przez lata pracowali dla dobra kraju. Znacząco rosną ich
emerytury, w dużej mierze dzięki dodatkowym świadczeniom wprowadzonym na stałe do polskiego systemu emerytalnego – 13. i 14. emeryturze. W latach 2016-2023 przeciętna emerytura wzrosła o niemal 70%!

Wykres 17. Wzrost wysokości średniej emerytury netto w Polsce

Uwaga: kalkulacja uwzględnia dodatkowe świadczenia dla emerytów, jak 13. i 14. emerytura.
Źródło: dane ZUS (obejmujące tylko I kw. 2023 r.); okres 1999-2022 wg danych GUS z BDL.

Skip to content