Skuteczna walka z kryzysami

o 13,8 proc.

wzrosło PKB Polski w ujęciu realnym w I kwartale 2023 r.  wobec IV kwartału 2019 r.; to najwyższy wynik wśród państw UE (z wyjątkiem tzw. „rajów podatkowych”)

Pandemia koronawirusa, a następnie inwazja Rosji na Ukrainę wywołały ogromne zawirowania w europejskiej i światowej gospodarce, a co za tym idzie na krajowych rynkach. Nasz rząd wspiera Polaków w każdej sytuacji. Już w pierwszych tygodniach pandemii wprowadziliśmy tarcze antykryzysowe. Dzięki temu ochroniliśmy miliony miejsc pracy i tysiące przedsiębiorstw. W czasie kryzysu energetycznego i inflacyjnego wywołanego wojną wprowadziliśmy kolejne osłony dla firm i gospodarstw domowych.

Skuteczność działań naszego rządu potwierdzają dane. Polska była i jest wśród liderów wzrostu gospodarczego, zarówno w okresie pandemii, jak i na początku 2023 r.

Nasza polityka gospodarcza znajduje uznanie w oczach najważniejszych instytucji międzynarodowych. Polskę doceniają Unia Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, OECD oraz liczne instytucje międzynarodowe badające równowagę i stabilność poszczególnych gospodarek.

Wykres 5. Wzrost gospodarczy w pandemii (I kw. 2019 r. w stosunku do I kw. 2023 r.)

Uwaga: wykres nie zawiera Irlandii, której wyniki są zniekształcone przez zachęty podatkowe dla dużych firm.
Źródło: dane Eurostatu.

Polska przetrwała największe wyzwania w historii III RP i wychodzi na prostą. Poprawia się koniunktura w przemyśle. Inflacja spowalnia. Perspektywy powrotu na ścieżkę szybkiego wzrostu są coraz lepsze. Rozważna polityka gospodarcza sprawiła, że z kryzysu stulecia wychodzimy wzmocnieni w porównaniu do innych krajów UE.

Wykres 6. PKB Irlandii a faktyczny Dochód Narodowy Irlandii bez transferów międzynarodowych korporacji (w mld EUR, w cenach stałych z 2021 r.)

Źródło: dane Irlandzkiego Urzędu Statystycznego.

Wykres 7. Wzrost gospodarczy między IV kw. 2022 r. a I kw. 2023 r.

Źródło: dane Eurostatu.

Mapa 2. Wzrost gospodarczy między IV kw. 2022 r. a I kw. 2023 r.

Źródło: dane Eurostatu.

Skip to content