Spektakularny wzrost w przemyśle

1,5 raza większa

była w 2022 r. produkcja przemysłowa w Polsce niż w 2015 r.; rozwój przemysłu był znacznie szybszy niż w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Japonii czy Korei Południowej

Polski przemysł po pandemii rozwija się szybciej niż w innych krajach regionu, a nawet najważniejszych gospodarkach świata.

Polskie firmy są coraz bardziej nowoczesne i konkurencyjne. Tworzą zaawansowane produkty, które znajdują odbiorców na całym świecie.

Dzięki temu w Polsce powstaje coraz więcej wysoko specjalistycznych, bardzo dobrze płatnych miejsc pracy.

Wykres 6. Wzrost produkcji przemysłowej w Polsce

Uwaga: produkcja przemysłowa, 2015=100.
Źródło: dane OECD.

W okresie naszych rządów Polska odnotowała drugi najwyższy wzrost produkcji przemysłowej w Unii Europejskiej, tylko nieznacznie ustępując Litwie.

Wykres 9. Wzrost produkcji przemysłowej od 2015 do 2022 r. (w proc.)

Źródło: dane Eurostatu.

Skip to content