Sprawiedliwa transformacja energetyczna i dbałość o środowisko

Dynamiczny rozwój gospodarczy i poprawę sytuacji polskich rodzin łączymy ze sprawiedliwą transformacją energetyczną, czyli dostosowaną do polskich uwarunkowań.

W 2022 r. Polska była liderem redukcji emisji w ramach systemu EU ETS. Emisje te były mniejsze o 8 mln ton niż w 2021 r. Natomiast w 2021 r. całkowita emisja gazów cieplarnianych w Polsce była o 15 proc. mniejsza niż w 1990 r.

Wykres 48. Zmiana wartości emisji zweryfikowanych w systemie EU ETS w Polsce w latach 2021-2022

Uwaga: dane dla emisji obejmują instalacje stacjonarne objęte dyrektywą 2003/87/WE – energetykę i część przemysłu.
Źródło: dane European Environment Agency.

Dzięki naszym aktywnym działaniom, takim jak program „Mój prąd” czy „Czyste Powietrze”, zainicjowaliśmy bezprecedensowy wzrost liczby instalacji fotowoltaicznych. Moc zainstalowana w energetyce słonecznej w 2022 r. wzrosła o 59 proc. r/r. Od stycznia do maja 2023 r. moc zainstalowana wzrosła o dodatkowe 1,1 GW do 13,2 GW.

Wykres 49. Rozwój mocy zainstalowanych w energetyce słonecznej w Polsce od 2013 r. do maja 2023 r. (w GW)

Uwaga: dane za 2023 r. obejmują okres styczeń-maj 2023 r.
Źródło: dane ARE

Chcemy, aby na niezbędnej transformacji energetycznej i klimatycznej skorzystała również polska gospodarka. Już dzisiaj uczestniczymy z wielkim sukcesem w „zielonej rewolucji” w sektorze elektromobilności. Polska jest jedną ze światowych potęg w produkcji i eksporcie baterii.

Wykres 50. Moc produkcyjna baterii w 2022 r. (w GWh)

Źródło: BloombergNEF.

Wykres 51. Wzrost wartości eksportu baterii litowo-jonowych w Polsce (w mld EUR)

Źródło: dane GUS.

Skip to content