Stabilne finanse publiczne

Sytuacja finansów publicznych Polski należy do najlepszych w Unii Europejskiej. W relacji do PKB nasz dług publiczny na początku 2023 roku wyniósł 48,1 proc. i był o ponad 35 pkt. proc. niższy niż średnia unijna.

Konsekwentnie obniżamy poziom długu publicznego w relacji do PKB. Polska wydaje więcej na programy społeczne czy obronność, a mimo to dług publiczny w relacji do PKB spada. Nawet ogromne wydatki na ratowanie przedsiębiorstw i miejsc pracy nie zachwiały sytuacją budżetową Polski.

Wykres 22. Dług publiczny w państwach Unii Europejskiej na początku 2023 r. (w proc. PKB)

Uwaga: dane za I kw. 2023 r.
Źródło: dane Eurostatu.

W czasie rządów Platformy Obywatelskiej dług publiczny wzrósł w relacji do PKB o 7,5 pkt. proc., mimo przejęcia ponad 153 mld PLN z OFE i wielkiej wyprzedaży majątku narodowego. Tymczasem w czasie naszych rządów dług w relacji do PKB spadł o 3,2 pkt. proc. i to mimo ogromnego wsparcia udzielonego firmom w czasie pandemii, realizacji programów społecznych (np. „Rodzina 500+”), wypłaty 13. i 14. emerytur i wydatków na unowocześnienie polskiej armii.

Wykres 23. Zmiana długu publicznego w relacji do PKB za rządów PO-PSL i naszych rządów (w pkt. proc. PKB)

Uwaga: dane obejmują następujące okresy: od IV kw. 2007 r. do III kw. 2015 r. oraz od IV kw. 2015 r. do I kw.2023 r.
Źródło: dane Eurostatu.

Skip to content